Werkwijze

Onze werkwijze wordt voor een belangrijk deel door de inhoud van uw opdracht bepaald. Dat klinkt wat flauw, maar na onderstaande toelichting zult u dit wellicht beter begrijpen.

 

Smit Vernooij c.s. is een praktijk voor financiële planning en mediation. Dat betekent dat er in beginsel onderscheid geldt tussen opdrachten die tot doel hebben advies uit te brengen en opdrachten die tot doel hebben te bemiddelen in een kwestie of een geschil.

In onze Statement of Practise, een verklaring inzake onze beroepsbeoefening, hebben wij dit nauwgezet en bondig op een formele toon voor u uiteen gezet.

 

Praktijk voor financiële planning en mediation

Onze werkwijze is er op gericht tot goede afspraken tussen partijen te komen. Hier staat onze praktijk ook om bekend. Wij willen afspraken maken, waarbij uw belang op de beste wijze gediend is. Nu op dit moment, maar zeker ook voor op de lange termijn. Juridische en financiële zaken brengen vaak onzekerheden met zich mee. Wij zijn ons daar terdege van bewust en zien het als onze taak u duidelijkheid te verschaffen. U zult merken dat “uw zaak” in goede handen is. Wij combineren een menselijke aanpak met veel vakkennis, heldere taal en staan open voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek. U bent van harte welkom op onze vestigingen. Liever een kennismaking bij u thuis of op het bedrijf? Ook dat kan!

 

U zoekt een onafhankelijke financieel planner?

Als onafhankelijke financieel planners maken wij voor u een financieel plan dat als leidraad dient voor uw huidige en toekomstige financiële beslissingen. Het overzicht en inzicht in uw financiële situatie maakt ons daarmee tot een goede gesprekspartner voor u, maar ook voor uw adviseurs.


Lees verder >>>

 

Voor een kennismaking met een menselijker toon, een toon die ons na aan ons hart ligt, kunt u hierboven selecteren welke rol u meent dat er voor ons is weggelegd; die van een onafhankelijk financieel planner of die van een gecertificeerde mediator. Maar u mag ons natuurlijk ook gewoon bellen voor een persoonlijk kennismakingsgesprek. Voor een afspraak in de regio Amsterdam en Zaanstreek - Waterland kunt u bellen met 020-482.58.42. Voor de regio Het Gooi, Almere en Utrecht kunt u bellen met 0294-25.34.44.

Deel dit artikel met anderen

Deel dit artikel op Twitter    Deel dit artikel op Twitter    Deel dit artikel op Twitter