Smit Vernooij c.s. familiemediators

Wie een geschil heeft, wil daar het liefst zo snel mogelijk van af. Liever goede verhoudingen dan een juridische strijd. Procederen kost immers veel energie, geld en meestal ook veel tijd. Bovendien biedt een vonnis van de rechter lang niet altijd een bevredigende oplossing. Er is een andere oplossing: mediation.

 

Mediation is het gezamenlijk oplossen van een geschil met behulp van een neutrale vakbekwame conflictbemiddelaar; de mediator. De mediator staat niet boven de partijen en doet geen 'uitspraak van bovenaf'. Bij mediation bepalen partijen binnen de kaders van de wet zelf de oplossing. De mediator helpt hen om deze samen te bereiken. Dat versterkt de duurzame oplossing voor het geschil.

 

Wat kenmerkt een goede mediation?

  • Een open, luisterende niet-beoordelende opstelling;
  • de volledige inventarisatie van alle belangen;
  • het bereiken van erkenning van alle belangen aan beide kanten;
  • het uitblijven van escalatie;
  • de bereikte overeenstemming over oplossingen;
  • de aanvaardbaarheid/tevredenheid met oplossingen en
  • de werkbaarheid van de oplossingen op de langere termijn. 

 

Onze werkwijze

Rik Smit en Greet Vernooij zijn sinds 2004 werkzaam als mediator. U vindt beiden in het MfN-register. Onze vakbekaamheid en neutraliteit worden gewaarborgd door middel van een strikte gedragscode, een permanente educatie, een klachtenregeling en een onafhankelijk tuchtrecht.

Er zijn drie belangrijke voorwaarden voor mediation. De eerste twee zijn vrijwilligheid en vertrouwelijkheid. De derde voorwaarde is het contact tussen u en ons. Geïnteresseerd? Belt u ons gerust voor een persoonlijke kennismaking.

 

Bel voor een afspraak met:

regio Amsterdam - Zaanstreek - Waterland 

020 - 482.58.42

regio Het Gooi - De Ronde Venen - Hilversum 

0294 - 25.34.44

Deel dit artikel met anderen

Deel dit artikel op Twitter    Deel dit artikel op Twitter    Deel dit artikel op Twitter