Vermogensplanning

For English choose Wealth management

Ongeacht de omvang van uw vermogen is onze meerwaarde dat wij voor u onderzoeken

  • of er minder belasting betaald zou kunnen worden en
  • of er niet teveel risico gelopen is en teveel kosten zijn gemaakt voor het rendement dat hierop is behaald.

Dat vereist veel specifieke kennis en ervaring waar u voordeel bij kunt hebben. Minder belasting, passend risico en een verantwoorde kostenfactor zijn onze uitdagingen.

 

Hoe u ervoor kunt zorgen dat uw vermogen planmatig groeit en u voorziet van inkomen, lichten wij u graag toe. Beknopt en algemeen via onze website. Uitgebreid en via een vermogensplan op maat als u klant bij ons wordt.

 

Beleggingsbeleid

Vermogensplanning start met het hebben van een beleggingsbeleid. Het is onze ambitie om u te helpen een beleggingsbeleid voor uzelf te vormen en u slimme en goed afgewogen besluiten te laten nemen over uw geldzaken. Uiteindelijk kunt u dan genieten van de gemoedsrust die voortvloeit uit een succesvolle beleggingservaring. Wij geloven dat we een productievere relatie zullen hebben wanneer u weet wat u van uw beleggingen kunt verwachten.

Het vormen van een eigen beleggingsbeleid vraagt tijd. Tijd om te overdenken wat er voor u nodig is om te kunnen spreken van een succesvolle beleggingservaring. Tijd om uw wensen èn uw zorgen helder onder woorden te brengen. Zij vormen de basis voor een financieel plan. Aan de hand van dit plan wordt voor u zorgvuldig een beleggingsportefeuille gestructureerd, die u inzicht biedt in:

  • de grootte van het deel van uw vermogen dat voor u belegd moet worden;
  • het geld dat jaarlijks hiervoor gereserveerd moet worden of hier jaarlijks van wordt opgenomen;
  • een beleggingsbeleid dat u begrijpt en waar u welbewust voor kiest op basis van de acceptatie van het risico dat beleggen voor u met zich meebrengt
  • en waarvan de kansen optimaal zijn om uw levensdoelen en wensen te kunnen realiseren.

 

Niet het rendement is leidend, maar het accepteren dat beleggen zonder risico niet bestaat. Het rendement is de beloning voor het welbewust aangaan van risico. Dat u dit rendement hard nodig heeft, wordt mede veroorzaakt door:

  • inflatie,
  • belastingen,
  • en kosten.

 

Beleggingsvisie Smit Vernooij c.s.

Om u zo goed mogelijk te informeren, kunt u per email onze Beleggingsvisie aanvragen. Daarin kunt u kennismaken met onze beleggingsfilosofie, onze visie op bronnen van beleggingsrendement en het beheersen van risico en hoe u van wens en zorg samen met ons komt tot een plan van aanpak.

Klik hier om het document Beleggingsvisie Smit Vernooij c.s. aan te vragen.

 

Op dit deel van onze website vindt u tevens informatie over de onderwerpen beleggingsadvies, risicoprofiel en kosten van het advies en hoe u klant bij ons kunt worden. Wilt u meer weten over de voordelen van een actueel overzicht van uw persoonlijk aandeel in een totaal vermogen, kijkt u dan bij het onderdeel vermogensrecht.

Deel dit artikel met anderen

Deel dit artikel op Twitter    Deel dit artikel op Twitter    Deel dit artikel op Twitter