Samenleven

Niets voelt fijner, dan te weten dat jullie als partners van elkaar houden en daarom besluiten te gaan samenleven. Zeg nou zelf: “Door de roze bril van deze verliefdheid ziet het leven er heerlijk uit?” Toch doet u er goed aan om vóórdat u kiest voor duurzaam samenwonen, een huwelijk of een geregistreerd partnerschap stil te staan bij de mogelijke gewenste of ongewenste gevolgen van uw keuze. Advies of relatiemediation vóór het samenleven is daarom een verstandige zaak.

 

Enkele mediationgesprekken over wat u van de ander verwacht en over hoe u werk en vrije tijd op elkaar af zou willen afstemmen, zijn een goede investering die zich snel terugverdient. Uit ervaring weten wij dat het “jezelf kwijtraken” in een relatie vaak een belangrijke oorzaak van een scheiding is. Ook is het belangrijk met elkaar te spreken over de juridische vorm waarop u met elkaar samen wilt leven.

Het resultaat van deze gesprekken wordt vastgelegd in huwelijksvoorwaarden, partnerschapsvoorwaarden of een samenlevingscontract. Zij bieden een basis voor het voortzetten van dergelijke gesprekken met elkaar nadat u bent gaan samenleven. Het leert u dat het geregeld voeren van dit soort gesprekken met elkaar essentieel blijkt te zijn voor een bloeiende en duurzame relatie.

Advies en mediation tijdens het samenleven

Niet alleen vóór maar vooral tijdens uw relatie kunnen situaties ontstaan waarin u gevoelens en gedachten omtrent noodzakelijke veranderingen met elkaar wenst te bespreken. Vraagt u zich af of uw financiën nog wel op de goede manier geregeld zijn? Voelt u zich minder gelukkig in uw relatie zonder precies te weten waaraan dit ligt? Moet u uw leven of de zorg voor de kinderen anders gaan indelen?

In elke langdurige relatie komen dit soort familiekwesties voor. Wie ze onbesproken laat, ziet zijn relatie vastlopen. Als familiemediator besteden wij zowel aandacht aan de inhoud als aan de vorm. Met dit laatste bedoelen wij de wijze waarop u met elkaar communiceert en met elkaar omgaat bij een (dreigend) conflict. Zo leert u in een vroeg stadium signalen van de ander op de juiste wijze te interpreteren en kan uw relatie tijdig worden bijgestuurd. Escalatie van de problematiek en een mogelijk daaruit voortvloeiende verwijdering of echtscheiding kan worden voorkomen.

 

Het voeren van enkele mediationgesprekken kan in dergelijke gevallen veel helderheid bieden. Van belang is dat er oplossingen worden gevonden, die gezamenlijk worden gedragen. Dat maakt dat veranderingen gemakkelijker door te voeren zijn. Door u tijdens de mediationgesprekken te richten op gezamenlijke doelen en belangen legt u een stabiele basis voor de toekomst.

Anders dan bij een echtscheidingsmediation is het doel om de relatie te kunnen voortzetten, al dan niet in gewijzigde vorm. Relatiemediation is géén relatietherapie. Wanneer dat aan de orde is, verwijzen wij door naar een professionele relatietherapeut.

Deel dit artikel met anderen

Deel dit artikel op Twitter    Deel dit artikel op Twitter    Deel dit artikel op Twitter