Verrekenbeding

Verrekenbedingen, simpelweg afspraken tussen partners om inkomsten en/of vermogen met elkaar te verrekenen, zijn onderdeel van huwelijksvoorwaarden. Waar hier over huwelijksvoorwaarden gesproken wordt, bedoelen wij ook partnerschapsvoorwaarden.

 

Er zijn zogenaamde finale verrekenbedingen. Deze bepalen hoe u bij beëindiging van uw relatie met elkaar verrekent. Vandaar de naam finale.

Ook zijn er periodieke verrekenbedingen. Deze regelmatig terugkerende afspraken om met elkaar te verrekenen blijken in meer dan 90% van de gevallen niet te worden uitgevoerd. Dat brengt grote risico's met zich mee, terwijl deze met onze begeleiding heel eenvoudig zijn te voorkomen.

Achtergrondinformatie

In 2004 bepaalde ons hoogste rechtscollege, de Hoge Raad, dat in zeer uitzonderlijke gevallen overeengekomen huwelijksvoorwaarden hun werking verliezen als dat op grond van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. Op basis van deze uitspraak bepaalde de rechtbank in Leeuwarden dat de huwelijksvoorwaarden van twee echtgenoten, die bepaalden dat zij hun vermogens volledig gescheiden zouden houden, hun werking verloren hadden. Daardoor moesten zij toch afrekenen alsof zij in een algehele gemeenschap van goederen waren getrouwd.

De les die hieruit getrokken kan worden is dat de wijze waarop partijen hun financiële huishouding hebben gevoerd en geadministreerd, van groot belang is. Het niet goed vastleggen van de bedoeling van de huwelijksvoorwaarden en het niet strikt leven volgens die voorwaarden kunnen tot gevolg hebben dat de huwelijksvoorwaarden niet gelden!

Ook bij faillissement kan niet steeds op de overeengekomen huwelijksvoorwaarden worden vertrouwd. De Faillissementswet heeft namelijk als uitgangspunt dat alle aanwezige goederen in de failliete boedel vallen. Daarop gelden de volgende uitzonderingen:

  1. Goederen die bij het huwelijk zijn aangebracht en op een aan de huwelijksvoorwaarden gehechte lijst van aanbrengsten zijn vermeld.
  2. Goederen waarvan bewezen kan worden dat zij tijdens het huwelijk zijn aangekocht op naam van de niet-failliete echtgenoot én te bewijzen dat de goederen tot het privé vermogen behoren en uit het eigen vermogen zijn gefinancierd.

Alleen goederen die hieraan voldoen kunnen door de niet-failliete echtgenoot worden teruggenomen en blijven dan buiten de boedel.

Verrekenbedingen in de praktijk

Periodieke verrekenbedingen dienen net als de aangifte inkomstenbelasting jaarlijks aangegeven en uitgevoerd te worden. Binnen onze adviespraktijk zijn wij daarop ingericht. Dat betekent dat wij u kunnen begeleiden om onderling het gesprek aan te gaan over dit onderwerp. U dient immers jaarlijks onderling aan elkaar aan te geven dat u wenst te verrekenen!

 

Vaak ligt er een blokkade om dit zelf bij uw partner aan te kaarten. Geldzaken blijken in de praktijk een lastig onderwerp om met elkaar te bespreken. In dat geval kunnen wij u hierbij begeleiden. Of misschien heeft u wel behoefte om deze afspraken aan te passen, omdat ze voor uw gevoel niet meer recht doen aan de jarenlange relatie. Hoe zorgt u dan dat uw partner begrip heeft voor uw gevoel?

 

En is een gesprek over geldzaken niet het probleem, hoe zorgt u dan dat de administratie rondom het verrekenbeding op orde is? Ook daarbij zijn wij u graag van dienst.

 

Advies of mediation? Uw relatie verdient het de gemaakte afspraken serieus te nemen. Bel ons of neem online contact op.

Deel dit artikel met anderen

Deel dit artikel op Twitter    Deel dit artikel op Twitter    Deel dit artikel op Twitter