Ontslag

Ontslagen worden is een emotionele gebeurtenis. Het betekent een einde van uw loopbaan bij deze werkgever. Het betekent bijvoorbeeld ook afscheid nemen van collegae waar u fijn mee hebt samengewerkt. Ontslag is een ingrijpende gebeurtenis zowel op het emotionele als op het materiële vlak.

Om bij dit laatste te blijven, zonder overigens het emotionele als inferieur te betitelen, betekent ontslag ook dat u met flink wat vragen van materiële aard geconfronteerd wordt.

  • Heb ik recht op een sociale uitkering?
  • Wat betekent ontslag voor onze levensstandaard?
  • Kunnen we nog wel aan onze financiële verplichtingen voldoen?
  • Hoe wordt een ontslagvergoeding in fiscale zin behandeld?

 

Goede informatie is van belang. Vandaar dat wij u graag al wat algemene informatie aanbieden. Wat voor uw situatie echt van belang is, kunt u ons natuurlijk vragen voor u te bepalen. In dat geval zullen wij uw vragen vastleggen in een adviesopdracht en zorgen wij ervoor dat alle zaken die ervoor u toe doen tot stand komen. Kortom wij begeleiden u van A tot Z. Van de A van al uw vragen beantwoorden, tot de F van financiële planning, tot de Z van zakelijk handelen. 

 

Ontslagvergoeding wordt transitievergoeding

Vaste en tijdelijke werknemers krijgen als zij 2 jaar of langer in dienst zijn geweest bij ontslag een transitievergoeding. Voorwaarde is dat het initiatief voor ontslag bij de werkgever ligt. De werknemer kan de transitievergoeding gebruiken voor bijvoorbeeld scholing of de overstap naar een andere baan. De afspraken over de transitievergoeding zijn:

  • De werkgever betaalt deze vergoeding aan een werknemer die 2 jaar of langer bij de werkgever heeft gewerkt. Bij ernstige verwijtbaarheid van de werknemer aan het ontslag heeft de werknemer geen recht op de vergoeding.
  • De vergoeding wordt per dienstjaar opgebouwd. De regel is: 1/3 maandsalaris per dienstjaar. En 1/2 maandsalaris per dienstjaar dat een werknemer langer dan 10 jaar in dienst is geweest.
  • De vergoeding mag maximaal € 75.000 zijn. Of een jaarsalaris, als dat hoger is.
  • De werkgever kan de kosten van bijvoorbeeld outplacement of scholing aftrekken van de vergoeding. Deze kosten moeten zijn gemaakt met oog op het ontslag en in overleg met de werknemer. Zijn er tijdens het dienstverband kosten gemaakt voor maatregelen voor brede inzetbaarheid op de arbeidsmarkt? Dan kan de werkgever deze ook aftrekken. Dit geldt als de werknemer hiermee instemt.
  • Bij ernstige verwijtbaarheid van de werkgever aan het ontslag kan de kantonrechter nog een aanvullende vergoeding toekennen.

 

Wet werk en zekerheid (Wwz)

De nieuwe ontslagregels zijn opgenomen in de Wet werk en zekerheid. De nieuwe ontslagregels gaan in op 1 juli 2015.

 

Immateriële schade

In de jurisprudentie is al enkele keren aan de orde geweest in hoeverre uit een bepaalde ontslagvergoeding een zogenaamde vergoeding kan worden gedistilleerd voor immaterieel geleden schade. Uit de rechtspraak blijkt dat dit zeer zelden wordt gehonoreerd. Pas als de werknemer kan aantonen dat er sprake is van schade toegebracht aan zijn eigen persoon en goede naam, kan een vergoeding voor deze schade fiscaal onbelast blijven. De werkgever die met een dergelijk verzoek van de ex-werknemer wordt geconfronteerd zal te allen tijde vooraf zekerheid moeten hebben over de fiscale behandeling van dat deel waarvan de werknemer vindt dat dit betrekking heeft op immateriële schade. Een beslissing van de inspecteur inkomstenbelasting is in principe beslissend. Is deze negatief, dan is het als werkgever verstandig om de ontslaguitkering volledig te belasten. De ex-werknemer kan dan zelf het geschil over de immateriële schadevergoeding met zijn inspecteur inkomstenbelasting afwikkelen. Een oordeel c.q. opinie van de civiele rechter die zich heeft bemoeid met de ontslagprocedure is niet bindend voor de fiscale beoordeling.

 

Voor een adviesafspraak of kennismakingsgesprek belt u met 020-482.58.42 (Regio Groot Amsterdam)

of 0294-25.34.44 (Regio Gooi en Vechtstreek)

Deel dit artikel met anderen

Deel dit artikel op Twitter    Deel dit artikel op Twitter    Deel dit artikel op Twitter