Ouderschap

De relatie tussen ouder en kind, het ouderschap, is verweven met wie wij zijn. Het ouderschap biedt ons intense vreugde en op bepaalde momenten stelt het ons voor onmogelijke dilemma's. Vanaf de dag dat ons kind geboren wordt, bestaat onze taak uit loslaten. Loslaten vanuit de verbondenheid als bloedverwanten en het verantwoordelijkheidsgevoel voor het welzijn van je kind. Een kind dient eenmaal volwassen voor zichzelf te kunnen zorgen.

 

Tot het zover is, kost het opvoeden van kinderen u, relatief gezien, een fortuin. Kindvraagstukken zijn een mix van emotie en geld. Alle reden dus om met zorg de vraagstukken die er spelen te behandelen. Als familiemediator hebben wij dagelijks te maken met het spanningsveld tussen ouder(s) en kind(eren). Kindvraagstukken spelen tijdens uw relatie, bij het verbreken van uw relatie door echtscheiding of overlijden, maar ook bij een gebeurtenis die uw kind zelf betreft.

Belangen en standpunten

Familiekwesties vragen om de belangen die er spelen goed te inventariseren. Te vaak blijven familiekwesties onopgelost doordat partijen vasthouden aan hun standpunten. Als de ene ouder het gebruik van alcohol verbiedt en de ander is bereid het toe te staan, bijvoorbeeld omdat de kinderen het anders stiekem toch gaan doen, is er sprake van een verschil in standpunten. De belangen, die achter deze standpunten schuilgaan, hoeven in werkelijkheid niet zo veel van elkaar te verschillen als deze tegengestelde standpunten. Door gebruik te maken van ons vakmanschap als familiemediator leert u in gesprek te blijven en oplossingen te vinden die recht doen aan uw beider belang en in dit geval ook aan het belang van uw kind.

 

Het laat zich raden dat een dergelijk gesprek onder de omstandigheid dat u gescheiden bent of van elkaar wenst te scheiden complexer is. Andere emoties of de aanwezigheid van andere personen of gezinsverbanden spelen daarbij een rol. Ook daar zijn wij ons van bewust en helpen u om samen met de mede-ouder goede en duurzame afspraken te kunnen maken. Een ouderschapsplan is dan ook meer dan een modeltekst die van internet geplukt is. Een ouderschapsplan is een weloverwogen keuze zo goed mogelijk de ouder – kind relatie vorm te blijven geven vanuit de verbondenheid als ouder en de taak het kind op eigen benen te leren staan.

 

Financiën

Ouders zijn verantwoordelijk voor het levensonderhoud van hun kinderen. Dat staat zo in de wet en vanuit wie wij zijn diep in ons hart geschreven. Een studie of een speciale voorziening voor het kind vragen een zorgvuldige lange termijn planning om de kosten ervan te kunnen betalen. Als financieel planners bieden wij u onze expertise aan, zodat u op een slimme manier geld kunt reserveren. Dat vraagt keuzes en een goede verdeling van lasten. Leeft u als ouder gescheiden van elkaar, dan vraagt die verdeling van lasten dat er rekening gehouden wordt met de verschillen tussen de beide huishoudens. Natuurlijk bestaan daar ook wettelijke normen voor. Beter is het om vanuit begrip en betrokkenheid met deze vraagstukken om te gaan.

 

  • Zoekt u een ervaren en toegewijd familiemediator of financieel planner, belt u dan naar onze vestigingen (regio Amsterdam) 020-482.58.42 of (regio 't Gooi) 0294-25.34.44.

Deel dit artikel met anderen

Deel dit artikel op Twitter    Deel dit artikel op Twitter    Deel dit artikel op Twitter