Het laatste nieuws...

Het aanbieden van nuttige artikelen zien wij als een wezenlijk onderdeel van onze dienstverlening. Goede informatie maakt onderwerpen voor u toegankelijker, waardoor u beter in staat zult zijn om de vragen en kwesties die voor u spelen nauwgezet te benoemen. Periodiek geven wij een nieuwsbrief uit, waarvoor u zich via deze website kunt aanmelden. Op die wijze blijft u op de hoogte van voor u relevante onderwerpen.

Overzicht laatste nieuwsartikelen projectfoto8535.jpg

Ingewikkelde nalatenschap

Een erfenis of nalatenschap kan om meerdere redenen ingewikkeld zijn. In deze blog schetsen wij u die complexiteit. Zodat u een beeld heeft van de kluwen die ontrafeld moeten worden. Tal van zaken zijn vaak met elkaar verweven. Als erfrechtspecialist en executeur is het onze taak om die verwevenheid te doorgronden, te beschrijven en zo te bepalen wie er recht heeft op een deel van de................

Lees: Ingewikkelde nalatenschap

projectfoto8534.jpg

Over de impact en nuance van groen beleggen

De Amerikaanse dollar heeft verschillende bijnamen, waaronder die van “greenback” vanwege de groene kleur van de bankbiljetten. Het honderd euro biljet is ook groen van kleur. Maar hoe ‘groen’ kun jij eigenlijk doen met jouw ‘poen’?   Eerst maar even een belangrijk weetje. Als je het klimaateffect optelt van twee minuten korter douchen, één....

Lees: Over de impact en nuance van groen beleggen

projectfoto8533.jpg

Zo wordt een fiscale reserve een echte reserve

Tot en met 2022 was het voor de ZZP-er, de firmant en de IB-ondernemer met personeel mogelijk om over een deel van de winst niet direct af te rekenen met de fiscus. Voor dat deel van de winst werd dan een oudedagsreserve gevormd. Waarom dit geen echte reserve is en wat je wel kunt doen om een echte reserve als oudedagsreserve te vormen, leggen wij uit in deze korte blog.   Voorwaarden.........

Lees: Zo wordt een fiscale reserve een echte reserve