Het laatste nieuws...

Het aanbieden van nuttige artikelen zien wij als een wezenlijk onderdeel van onze dienstverlening. Goede informatie maakt onderwerpen voor u toegankelijker, waardoor u beter in staat zult zijn om de vragen en kwesties die voor u spelen nauwgezet te benoemen. Periodiek geven wij een nieuwsbrief uit, waarvoor u zich via deze website kunt aanmelden. Op die wijze blijft u op de hoogte van voor u relevante onderwerpen.

Overzicht laatste nieuwsartikelen projectfoto8545.jpg

Zo los je een conflict wel op!

Na bijna twintig jaar gesprekken met families waarbinnen zich een conflict voordeed, durven wij wel te stellen dat wij weten hoe je een conflict wel oplost. Dat houden we niet geheim. We leggen het hier gewoon uit. Want het werkelijke oplossen van een conflict is niet het geheim van de smid, maar bestaat uit de vaardigheid van de smid.   Conflictbemiddeling Als je ontevreden bent over een....

Lees: Zo los je een conflict wel op!

projectfoto8544.jpg

Eindelijk met pensioen maar niet met jou!

Het is dit jaar acht jaar geleden dat ik samen met Wills Langedijk het boekje ‘de betere grijze scheiding’ schreef. In die acht jaren scheidde ik meer vijftigplussers dan vijftigminners. Voor mij niet zo opmerkelijk. Over pensioen met de bijbehorende territoriale schermutselingen gaat deze blog.   Gescheiden leven – een praktijkvoorbeeld Hij werkte zich een slag in de.......

Lees: Eindelijk met pensioen maar niet met jou!

projectfoto8543.jpg

Energielasten gamechanger financieel plan

De planning van uw vermogen is onder meer gebaseerd op een te verwachten uitgavenpatroon. De energielasten maken hiervan deel uit. Leidt een onevenredige stijging van de energielasten tot een herverdeling binnen de uitgavensoorten of neemt het uitgavenpatroon toe? Van een professioneel financieel planner mag visie verwacht worden. Hoe luidt de onze?   Versnelde energietransitie Schaarste.....

Lees: Energielasten gamechanger financieel plan