Koopkracht op peil houden

Terwijl de spaarrentes maar moeizaam van het nulpunt opwaarts bewegen zijn obligatierentes over een breed gespreide portefeuille met korte looptijden opgelopen tot 5%. Toch kijkt de beginnende belegger voornamelijk naar aandelenmarkten, grondstoffen of crypto’s. Dat is niet slim!

 

Verschil spaarrente en obligatierente nu spectaculair

We kunnen ons niet herinneren dat het ‘gat’ tussen spaarrente en obligatierentes ooit zo groot is geweest als nu. Met een hoge inflatie die we de komende jaren nog in het verschiet hebben van zo’n 4 à 5% per jaar voor de komende 3 à 4 jaar is het koopkrachtverlies op niet renderend vermogen erg hoog. Als financieel planner is het onze taak om de koopkracht van uw vermogen te bewaken en mee te laten groeien met inflatie en – liever dan dat nog - deze voorbij te streven.

 

Verwachting van fondsbeheerder

Voor de korte termijn wordt verwacht dat de Europese Centrale Bank de korte rente zal verhogen tot 3,5% richting midden 2023. De sterk dalende kredietopslagen op bedrijfsobligaties ten opzichte van staatsleningen laten daarbij zien dat de markt het risico voor zogenaamde oninbare leningen lager inschat dan eerder in 2022.

Interessant is om te zien hoe reële groei zich zal gaan ontwikkelen. We spreken van een reële rente door de rente op uw vermogen te verrekenen met de inflatie. Bij een rente van 3,5% en een inflatie van 5% is uw reële rente negatief 1,5%. Dat geldt ook op macroniveau. De komende jaren zullen Westerse economieën nominaal flink gaan groeien jaren door de hoge inflatie maar reëel verwacht men stabilisatie. Dat betekent dus ook stabilisatie van de koopkracht van een economie op voorwaarde dat de inflatie met belegd vermogen wordt bijgehouden op microniveau voor een belegger.

 

Advies obligaties en vermogensplanning

De crux van beleggen is om de koopkracht van uw belegd vermogen op peil te houden voor de komende jaren om zo reëel verder te groeien zodra de inflatie niet meer de overhand heeft op ons economisch systeem.

 

Meer weten over wat obligaties kunnen betekenen voor uw vermogensplanning. Neemt u dan contact op met Rik Smit via 020-482.58.42 of via riksmit@smitvernooij.nl

Deel dit artikel met anderen

Deel dit artikel op Twitter    Deel dit artikel op Twitter    Deel dit artikel op Twitter