Tekst relatievoorwaarden of redelijkheid en billijkheid bij afwikkelen scheiding

Relatievoorwaarden bij een samenlevingscontract of bij een geregistreerd partnerschap of huwelijk moeten aansluiten bij hoe er werkelijk geleefd wordt en omgekeerd. Als dat niet het geval is, ontstaat er juridische en financiële onduidelijkheid. Want wat is nou leidend bij een financieel geschil als gevolg hiervan? Is dat de letterlijke tekst van het relatiecontract of is dat wat er op grond van redelijkheid en billijkheid aansluit bij hoe er feitelijk geleefd is?

 

Samenlevingscontract

Uit een vonnis gewezen door de rechtbank Noord-Holland op 30 december 2015 blijkt dat de letterlijke tekst van het samenlevingscontract ondergeschikt is aan hoe ex-samenwoners feitelijk geleefd hebben. Zij stelden ieder over en weer vorderingen in. De rechter moest eraan te pas komen om te beoordelen of een of beide vorderingen toegewezen zouden kunnen worden. Beide ex-partners verlieten uiteindelijk de rechtszaal met lege handen. (Bron: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBNHO:2015:11913)

De vrouw in deze kwestie meende dat de man te weinig had bijgedragen in de kosten van de gemeenschappelijke huishouding en eiste dat de man wat hij tekort had bijgedragen alsnog aan haar diende te vergoeden. De man meende dat hij zijn geld had geïnvesteerd in de woning van de vrouw en eiste zijn investeringen op. De rechtbank constateerde dat partijen zich niet hadden gehouden aan hoe zij in hun samenlevingscontract afspraken hadden gemaakt over de kosten van de huishouding, hadden nagelaten die verschillen jaarlijks te verrekenen om vervolgens op grond van redelijkheid en billijkheid vast te stellen dat het onder deze omstandigheden niet past enige eis toe te kennen.

 

Maken en naleven afspraken uit relatiecontract

Dat er door het verstrijken van de jaren andere feiten ontstaan zoals verschillen in inkomen ten opzichte van het moment waarop een samenlevingscontract is opgesteld, is niet ongewoon. De gewoonte die wij constateren is dat men zich onvoldoende realiseert, dat je de verdeling van de kosten van de huishouding daaraan hoort aan te passen. Ook kunnen er door wijziging van wetgeving financiële effecten ontstaan, omdat de oorspronkelijk tekst van het samenlevingscontract hier niet op voorbereid was. Alle hypotheken die sinds 2013 zijn afgesloten, maken dat deze niet goed aansluiten bij contracten van samenlevers, geregistreerde partners of echtgenoten, waarin staat dat de kosten van de echtelijke woning behoren tot de kosten van de huishouding.

 

Binnen onze praktijk is het een specialisme ervoor te zorgen dat relatievoorwaarden naadloos aansluiten bij uw financiële omstandigheden. Wij leveren een op maat geschreven memo, dat als leidraad fungeert voor de inhoud van uw samenlevingscontract, uw partnerschapsvoorwaarden of huwelijksvoorwaarden.

 

Een relatie hoort een win-win situatie te zijn. In alle opzichten. Wij zetten ons in om uw relatie optimaal te ondersteunen met onze kennis en ervaring. Wilt u weten wat wij voor uw relatie kunnen betekenen? Laten we dan eens verder praten tijdens een nadere kennismaking.

 

Deel dit artikel met anderen

Deel dit artikel op Twitter    Deel dit artikel op Twitter    Deel dit artikel op Twitter