Zo los je een conflict wel op!

Na bijna twintig jaar gesprekken met families waarbinnen zich een conflict voordeed, durven wij wel te stellen dat wij weten hoe je een conflict wel oplost. Dat houden we niet geheim. We leggen het hier gewoon uit. Want het werkelijke oplossen van een conflict is niet het geheim van de smid, maar bestaat uit de vaardigheid van de smid.

 

Conflictbemiddeling

Als je ontevreden bent over een familiekwestie, zul je snel geneigd zijn het probleem en de persoon met elkaar te verenigen. Dat beïnvloedt jouw relatie met de ander op een negatieve manier. Als jij de ander verwijt de oorzaak van het probleem te zijn, zul je minder bereid zijn mee te werken in de oplossingsrichting van die ander. Liever zie je natuurlijk dat die ander met jou meebeweegt. Voor je het in de gaten hebt, verwijt je het die ander niet met jou mee te willen bewegen. Het conflict blijft zo in stand.

Onder het verwijt schuilt de wens om een goede familierelatie met elkaar te kunnen hebben. Wat er nodig is om aan die wens tegemoet te komen, leidt tot de oplossing van het conflict.

 

Een goede mediator maakt het simpel

Is het oplossen van een conflict zo simpel? Ja, luidt ons antwoord. Uiteindelijk is het zo simpel. Neen, luidt ons antwoord, want om boven tafel te krijgen welke wens er werkelijk onder het conflict schuilt, moet de persoon in kwestie zelf willen en kunnen bewegen. En dat vraagt veelal heel veel vaardigheid en ervaring van de mediator. Want het is de relatie tussen de personen die uiteindelijk in beweging moet komen. En dat heeft weer alles te maken met hoe men elkaar ziet!

 

Familiemediator

Welke onderwerpen lenen zich goed voor familiemediation? Erfenissen, scheidingen, aanpassing van huwelijkse voorwaarden, ouderschap, het opstellen van testamenten.

Feitelijk alles wat raakt aan de behoefte tot een goede familierelatie en te ingewikkeld voelt om zelf te bespreken.

 

Onze werkwijze en expertise

We hebben door de jaren wel geleerd van de goede schijn die mensen geneigd zijn op te houden bij het kennismakingsgesprek. Zeg liever dat je geen conflict meer wilt hebben of dat je het wilt voorkomen in plaats van dat het wel meevalt of dat je geen ruzie hebt met de ander. Sta open voor een traject waarvan aan de start nog niet duidelijk is hoeveel gesprekken het vergt om het conflict opgelost te hebben. Dan immers bevestig je aan ons en aan elkaar dat je het conflict echt wilt oplossen. Ongeacht de tijd die het vraagt.

 

Voel je vrij en welkom om van onze expertise gebruik te maken.

Deel dit artikel met anderen

Deel dit artikel op Twitter    Deel dit artikel op Twitter    Deel dit artikel op Twitter