Zelfstandige met of zonder pensioen

Als zelfstandig ondernemer rust de verantwoordelijkheid voor gezonde financiën vanzelfsprekend op, hoe kan het anders, het financieel bewustzijn van de ondernemer. Door de jaren heen zie ik in onze praktijk schrijnende voorbeelden van het gebrek hieraan. Dus zo vanzelfsprekend blijken gezonde financiën niet te zijn. Komt dit door onwetendheid of door verleidingen?

 

Uitgeven en reserveren

De financieel onervaren ZZP-er, vaak komend vanuit een loondienstverband, moet eraan wennen geen netto loon op de bankrekening gestort te hebben gekregen, maar een bruto bedrag. In het merendeel van de situaties betekent dit dat er BTW is ontvangen, die na eventuele verrekening met betaalde BTW afgedragen moet worden. Daarnaast moet er rekening gehouden worden met nog af te dragen inkomstenbelasting en premies Zorgverzekeringswet. Bij elkaar al snel een procent of 45!

Kortom van € 1.000,00 blijft afgerond € 435,00 over. (na aftrek van 21% BTW blijft er 55% over van € 790,00). Een goede vuistregel zou dan al zijn om 55% van de inkomsten te reserveren.

Zijn we er dan al in termen van de keuze tussen uitgeven of reserveren? Het antwoord is “Neen!”. Want er is nog een ‘duppie’ gereserveerd voor pensioen. Want ook dat zal de zelfstandige geheel op eigen kracht moeten opbouwen.

 

Wet van de sluierende achterstand

Voor het opbouwen van een redelijk pensioen wordt voor werknemers tussen 5% en 10% van het loon gereserveerd. Hoe jonger je begint met reserveren des te lager kan je maandelijkse inleg blijven. Je wordt immers geholpen doordat je telkens weer rendement over je eerdere inleg en het rendement daarop ontvangt. Dit is het ‘rente op rente effect’.

Negeer je de opbouw van een redelijk pensioen vanaf aanvang, dan treedt er een achterstand op. Die haal je nauwelijks nog in, want waar een vroege starter tussen de 60% en 65% van het inkomen reserveert voor belastingen en pensioen, daar zal de latere starter voor de opbouw van pensioen fors meer moeten reserveren. En dat komt dan op gespannen voet te staan met de uitgaven om nu van de leven.

Zo werkt de wet van de sluimerende achterstand.

 

Zelfstandige Zonder of Met Pensioen

Realiseer je dat je een goed uurtarief nodig hebt om te voorzien in je huidige uitgaven en in voldoende reserveringen voor belastingen en de opbouw van een eigen pensioen. Voor dit laatste gebruik je een lijfrenterekening.

We hebben het overigens in deze blog nog niet gehad over zaken zoals het risico van arbeidsongeschiktheid. Wil je dat verzekeren, dan vraagt dat ook financiële ruimte. Kortom wie ben jij? Een zelfstandige zonder pensioen of een zelfstandige met pensioen?

 

Het dagelijks leven kent vele verleidingen naast wat je minimaal nodig hebt om rond te komen. Dat maakt kiezen soms verdraaid lastig. Zoek je meer financieel inzicht en hulp bij een goed financieel plan, bel ons dan. Rik Smit is bereikbaar via 020-4825842. Greet Vernooij is bereikbaar via 0294-253444.

Deel dit artikel met anderen

Deel dit artikel op Twitter    Deel dit artikel op Twitter    Deel dit artikel op Twitter