Erfenisvakdag 2023

Het erfrecht heeft mooie kanten, maar kent helaas ook vele tekortkomingen en sluit soms niet goed aan bij uw realiteit en wensen. Tijdens de Erfenisvakdag werken professionals de gouden regels uit die het erfrecht optimaal voor u moeten laten werken. Rik Smit is uitgenodigd om zijn visie aan zijn collega’s te presenteren; een hele eer.

 

Twintig jaar ‘nieuw’ erfrecht

Nu het huidige erfrecht 20 jaar bestaat, kan het nauwelijks nog ‘nieuw’ genoemd worden. Je zou kunnen zeggen dat het volwassen is, maar nog niet zelfstandig. Begeleiding van professionals is hard nodig om de tekortkomingen die het erfrecht kent te repareren of bij te stellen. Wat kunnen de verschillende disciplines na 20 jaar werken met het erfrecht van elkaar van leren? En welke gouden regels kunnen worden geformuleerd om (levens)testamenten, schenkingsaktes en andere documenten zo goed mogelijk te kunnen opstellen en nalatenschappen zo goed mogelijk te kunnen afwikkelen?

Sprekers vanuit de verschillende professies en specialistenorganisaties die deel uitmaken van de Raad van Advies van de Stichting Nalatenschapsmediation behandelen dit onderwerp vanuit hun respectieve invalshoeken – wetenschap, advocatuur, notariaat, estate planning, executele, overlegpraktijk, nalatenschapsmediation, psychologie en financiële planning – en zullen ieder gouden regels aandragen.

 

Cijfers zeggen meer dan taal

Om de uitwerking van het erfrecht voor uw situatie goed te begrijpen, pleit Rik Smit voor een verplichte cijfermatige bijlage bij uw testament. Afgestemd op uw persoonlijke situatie in juridische en financiële zin. Wilt u meer inzicht in de uitwerking van uw testament of wilt u daarin verandering aanbrengen, vraagt u ons dan om advies. U ben hiertoe van harte uitgenodigd.

 

Rik Smit is bereikbaar via 020-4825842 en Greet Vernooij is bereikbaar via 0294-253444.

Deel dit artikel met anderen

Deel dit artikel op Twitter    Deel dit artikel op Twitter    Deel dit artikel op Twitter