DGA, echtscheiding, pensioen en de afkoopsom

Er zijn geen redenen aan te nemen dat een huwelijk van een DGA (directeur grootaandeelhouder) minder gevoelig is voor een echtscheiding dan een huwelijk van een niet-ondernemer. Omdat bij grofweg dertig procent van deze groep de pensioenrechten sinds 2017 zijn afgekocht, doen partners van een DGA en hun echtscheidingsadvocaten er goed aan na te gaan wie de afkoopsom daadwerkelijk heeft ontvangen. Hoe had die afkoopsom verdeeld moeten worden? Welke mogelijkheden zijn er om alsnog een andere verdeling te krijgen? U leest het in dit artikel.

 

Pensioenrechten afgekocht

Dit artikel gaat over de situatie dat pensioenrechten in een eigen bv gehouden werden. In 2017 trad de wet Uitfaseren Pensioen in Eigen Beheer (wet UPEB) in werking. Uitfaseren mag u lezen als het afbreken van de opbouw van de pensioenrechten. Deze wet bood de mogelijkheid om de pensioenrechten af te kopen inclusief een korting op de loonbelasting; de spreekwoordelijke voorgehouden worst. Omdat de wet UPEB vooral fiscaal van aard was, was er nauwelijks aandacht voor het juridische aspect van deze afkoop. Want wiens pensioenrechten koop je dan af? Zijn die pensioenrechten uitsluitend van de DGA? Of kon de partner zich beroepen op een deel van die pensioenrechten? En dus ook op een deel van de afkoopsom!

 

Worstcase scenario

De voorgehouden worst, de belastingkorting, bleek niet zelden de richting te bepalen waarin de afkoop werd vormgegeven. De DGA betaalde de loonbelasting dus ontving de DGA de afkoopsom. En zo ontstond er een worstcase scenario (u mag zelf bepalen of u worst-case op zijn Nederlands of Engels uitspreekt). De partner werd in het meest gunstige geval een overeenkomst aangeboden, waarin bij echtscheiding of overlijden nog een verrekening achteraf werd overeengekomen van het niet meedelen in de afkoopsom. Zo werd de partner afgekocht.

 

Eis uw deel op van het afgekochte pensioen

De partner van de DGA heeft wel degelijk recht op een deel van de afkoopsom. En voor zover de waarde van de aandelen van de bv steeg als gevolg van deze afkoop, moet de partner financieel gecompenseerd worden voor het deel van de waardestijging dat door diens afkoop van rechten is ontstaan. Om de onjuiste verdeling te herstellen, zijn er twee mogelijkheden:

  1. U toont aan dat er sprake is geweest van dwaling; eenzijdig of van beide personen.
  2. U beargumenteert dat van de partner niet langer verwacht kan worden zich aan de afspraken te houden, omdat dit naar maatschappelijke opvattingen van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is.

 

Rekenvoorbeeld afgekocht pensioen

Een pensioenreserve van € 500.000,00 op de balans van de bv in 2017 was goed voor een afkoopsom van € 329.700,00; netto uit te keren. De optelsom van het aandeel van de partner in het afgekochte ouderdomspensioen en van het afgekochte partnerpensioen kan oplopen tot boven de vijftig procent van de afkoopsom. Mij dunkt dat dit de moeite waard is goed te onderzoeken. Tenminste vanwege het financiele belang, maar nog meer vanuit het belang van rechtvaardigheid. Zodat de partner recht gedaan wordt.

 

Boek Fiscale Dwaling

In het boek Fiscale Dwaling beschrijft auteur Rik Smit hoe een echtpaar deze kwestie aanhangig maakt in een gerechtelijke procedure. Wat hem dreef dit boek te schrijven, las u al zojuist aan het einde van de vorige alinea: “Zodat de partner recht gedaan wordt.”

Iedere familierechtadvocaat zou wat hem betreft dit boek moeten lezen. “De vakinhoudelijke materie is veel omvattend en complex. In het boek wordt dit stap voor stap uiteengerafeld en wordt de rol van de familierechtadvocaat onderstreept. Het boek leest als een roman om ervoor te zorgen dat het inzicht ontstaat dat de menselijke verhoudingen in alle opzichten van doorslaggevende betekenis horen te zijn. En duidelijk wordt dat hoe er verdeeld en gecompenseerd moet worden zijn basis vindt in artikel 81 van boek 1 van het Burgerlijk Wetboek”.

 

Inkijkexemplaar Fiscale Dwaling

Wilt u een kijkje nemen in het boek Fiscale Dwaling? Maak dan gebruik van deze QR-code. Wilt u liever op een groot beeldscherm lezen, maak dan gebruik van deze veilige link: 

https://issuu.com/smitvernooij/docs/fiscale_dwaling_inkijkexemplaar

QR code voor inkijkexemplaar Fiscale Dwaling

 

Het boek Fiscale Dwaling is niet te koop in de boekhandel. Wilt u het boek lezen, neemt u dan contact op met Rik Smit via 020-4825842 of via het e-mailadres riksmit@smitvernooij.nl.

Deel dit artikel met anderen

Deel dit artikel op Twitter    Deel dit artikel op Twitter    Deel dit artikel op Twitter