Wat is een draagplichtovereenkomst?

Het begrip draagplicht hoort thuis bij geldleningen. Leen je geld, dan draag je de plicht deze lening af te lossen. Leen je samen geld, dan draag je deze plicht samen. In een draagplichtovereenkomst leg je vast welk deel van de lening ieder van jullie draagt. Wat het belang daarvan is en hoe dit zich verhoudt tot de afspraken die gelden tussen jullie en de geldverstrekker lees je in dit artikel. Let op: je regelt hiermee op een betere manier de fiscale aftrek van je hypotheekrente.

 

Hoofdelijke aansprakelijkheid

Stel jullie lenen geld om een huis te kopen. Dan stelt de bank nagenoeg altijd als voorwaarde dat ieder van jullie hoofdelijk aansprakelijk is. Daar mag je achteraan denken: “voor de gehele lening.” Dat betekent dat de bank ieder van jullie kan aanspreken voor de verplichtingen die horen bij de lening als geheel. Aflossing van de lening hoort daar ook bij.

Los van de verhouding tussen lener en bank is er de verhouding tussen jullie als leners onderling. Het is niet ongebruikelijk dat er afgesproken wordt, dat het betalen van de rente zo verdeeld wordt dat degene met het hoogste inkomen het merendeel van de rente betaalt.

 

Draagplichtovereenkomst

In een draagplichtovereenkomst leggen jullie vast hoe de onderlinge afspraken luiden met betrekking tot het terugbetalen van de lening. Wanneer is dit van belang? Stel jullie kopen samen een woning. En een van jullie legt € 40.000 in als eigen geld op een totale aankoop van € 240.000. Dan koopt degene met het eigen geld de helft van de woning met € 40.000 eigen geld en € 80.000 lening. De ander koopt de woning met € 120.000 lening. Het maakt de bank niet uit wie de lening aflost. Maar onderling is dat wel van belang. Om dat goed vast te leggen en af te spreken wat de gevolgen zijn als de woning in waarde stijgt of daalt, is het verstandig een draagplichtovereenkomst af te spreken. Daarnaast zorgt een draagplichtovereenkomst ervoor dat jullie fiscaal beter uit zijn dan zonder deze overeenkomst.

 

Belastingaangifte en de draagplichtovereenkomst

De rente van een lening voor een eigen woning is maximaal 30 jaar aftrekbaar. Gaan jullie voor het eerst samenwonen, dan kan dit ‘renteaftrekverleden’ onderling vermengen. Dat betekent voor degene zonder eigen woning in het verleden, dat er verlies van renteaftrek optreedt in de toekomst. Om dit te voorkomen ontstaat helaas een ingewikkelder belastingaangifte. Wij hebben de expertise om de aangifte goed af te stemmen op de afspraken die gemaakt zijn in de draagplichtovereenkomst. Dat voorkomt ondermeer het verlies van ‘renteaftrekjaren’.

Wil je meer weten over dit onderwerp en wat jullie voordelen zijn, neem dan contact met ons op.

Deel dit artikel met anderen

Deel dit artikel op Twitter    Deel dit artikel op Twitter    Deel dit artikel op Twitter