Levenstestament en financieel plan

Gelukkig is het notariaat erin geslaagd een goed juridisch product te maken voor de situatie dat iemand niet meer in staat is zijn eigen belangen te behartigen; het levenstestament. Niet meer in staat zijn zelf te handelen, kan ons allemaal overkomen. Waarom een financieel plan cruciaal is als u aan een levenstestament denkt, leest u in dit artikel.

 

 

Wat is een levenstestament?

Een levenstestament is een document waarin u volmacht geeft aan een andere persoon om namens u te handelen. In veel levenstestamenten gaat het om twee volmachten:

  • een voor de zakelijke belangen
  • en een voor de medische en persoonlijke zaken.

De volmacht is van belang bij een tijdelijke periode zoals bij een ingrijpende operatie. Gedurende een korte periode kan de gevolmachtigde namens u handelen. Bij een structurele situatie zal de gevolmachtigde doorlopend uw belangen moeten behartigen. Dementie heeft helaas tot gevolg dat u een belangenbehartiger nodig zult hebben.

 

 

Volmachtgever en gevolmachtigde

Stel dat iemand u vraagt zijn of haar gevolmachtigde te worden. Waar krijgt u dan mee te maken? In het levenstestament staat voor welke zaken u bent gemachtigd. De taken moeten zo zijn omschreven dat het voor u en de andere naasten duidelijk is wat de wensen zijn van degene die u vertegenwoordigt.
Dat vraagt een uitgebreid overleg tussen u en de volmachtgever. Zeker waar het de financiën betreft, dient u zich te realiseren dat het nemen van beslissingen varieert van een eenvoudig besluit dat de rekeningen op tijd betaald worden tot complexe vraagstukken zoals het aflossen van schulden of het beheer van belegd vermogen.

 

 

Rekening en verantwoording afleggen

Het is gebruikelijk en wenselijk dat u als gevolmachtigde rekening en verantwoording aflegt over wat u namens de ander heeft gedaan. Veelal gaat het om een overzicht van inkomsten en uitgaven over de afgelopen periode. Bij de uitgaven kunt u ook denken aan uw vergoeding voor uw werkzaamheden. Goed rekening houden met de wensen en aanwijzingen uit het levenstestament gaat verder dan de budgettaire verantwoording. Juist daarom is het van belang dat er een helder financieel plan is wat u als leidraad kunt hanteren. Dat beschermt u beter tegen mogelijke latere verwijten van anderen.

 

 

Financieel plan

In een goed financieel plan is duidelijk uitgewerkt hoe inkomsten en uitgaven zich tot elkaar verhouden. Levert dit een overschot op, dan moet duidelijk zijn wat daarmee moet gebeuren. Wordt dit aan een spaarrekening toegevoegd? Is er een beleggingsportefeuille waaraan dit toegevoegd moet worden? Wat is daarvan het aankoop en verkoopbeleid? En als er sprake is van een tekort in plaats van een overschot, dan moet duidelijk zijn welk deel van het vermogen wordt aangesproken om de tekorten op te lossen.
Ook zal het financieel plan belangrijke data bevatten waarop er besluiten genomen moeten worden. Denk hierbij aan het aflopen van de rentevaste periode van een hypotheek? Of het aanwenden van polissen van levensverzekering. Welke lijfrentetermijnen moet u dan aankopen? Wat zijn de fiscale gevolgen van een uitkering uit een polis? Welke adviseurs kunt u daarover raadplegen?

 

 

Waar zeg ik Ja tegen?

Het notariaat heeft een goede brochure uitgebracht om u als mogelijke gevolmachtigde goed voor te bereiden. Waar zeg ik Ja tegen? Het bevat onder meer een 15-stappenplan voor de zakelijke belangen. Dat geeft wel aan hoe omvattend de taken kunnen zijn van de gevolmachtigde. Wij adviseren u deze brochure van harte aan.

Wij voegen daar graag nog enkele extra stappen aan toe. Inventariseer welke vaste adviseurs er zijn waar iemand al jarenlang gebruik van maakt en vraag de volmachtgever naar de aanwezigheid van een financieel plan. Als dat ontbreekt, bespreek dan met elkaar welke leidraad er aangehouden moet worden. Als die leidraad niet concreet is uitgewerkt, realiseer u dan dat een concreet referentiekader ontbreekt als u rekening en verantwoording moet afleggen.

Daarom is ons advies: Overweegt u een levenstestament of overweegt u Ja te zeggen tegen de volmachtgever, laat dan eerst een financieel plan maken.

Deel dit artikel met anderen

Deel dit artikel op Twitter    Deel dit artikel op Twitter    Deel dit artikel op Twitter