Het laatste nieuws...

Het aanbieden van nuttige artikelen zien wij als een wezenlijk onderdeel van onze dienstverlening. Goede informatie maakt onderwerpen voor u toegankelijker, waardoor u beter in staat zult zijn om de vragen en kwesties die voor u spelen nauwgezet te benoemen. Periodiek geven wij een nieuwsbrief uit, waarvoor u zich via deze website kunt aanmelden. Op die wijze blijft u op de hoogte van voor u relevante onderwerpen.

Overzicht laatste nieuwsartikelen projectfoto8447.jpg

Zo start een scheidingsmediation

Een van de meeste gestelde vragen is hoe wij een scheidingsmediation beginnen. Die vraag horen wij niet alleen van de mensen die willen scheiden, maar we horen de vraag ook altijd van cursisten. Cursisten die een mediation opleiding volgen bij het Centrum voor Conflictbemiddeling (CVC) of die de cursus RFEA particulier volgen bij De ScheidingsDeskundige. RFEA staat voor Register Financieel...........

Lees: Zo start een scheidingsmediation

projectfoto8446.jpg

Beleggen en slimme prijsvorming

Ieder najaar wordt er door verschillende media aan prijsvorming gedaan. Prijsvorming in de zin van het uitreiken van prijzen voor de beste beleggingsadviseur of de beste vermogensbeheerder. Waar u als belegger belang bij heeft, is prijsvorming in de meest letterlijke zin van het woord; de prijs waarvoor u een belegging koopt of verkoopt.   Wij geven u graag een kijkje in de keuken van.........

Lees: Beleggen en slimme prijsvorming

projectfoto8445.jpg

Pensioen is je eigen tijd invullen

Pensioen is bij uitstek het onderwerp waar wij graag over adviseren. Vooral omdat pensioen voor iedereen anders is. Althans als je pensioen beschouwt als de manier waarop je jouw tijd graag zou willen invullen.  Daarom benaderen wij pensioen als holistisch vraagstuk. De figuur die we daarvoor hanteren is de tetraëder. Vier vlakken. Ieder vlak is een gelijkzijdige driehoek. Door ze goed....

Lees: Pensioen is je eigen tijd invullen