Het laatste nieuws...

Het aanbieden van nuttige artikelen zien wij als een wezenlijk onderdeel van onze dienstverlening. Goede informatie maakt onderwerpen voor u toegankelijker, waardoor u beter in staat zult zijn om de vragen en kwesties die voor u spelen nauwgezet te benoemen. Periodiek geven wij een nieuwsbrief uit, waarvoor u zich via deze website kunt aanmelden. Op die wijze blijft u op de hoogte van voor u relevante onderwerpen.

Overzicht laatste nieuwsartikelen projectfoto8446.jpg

Beleggen en slimme prijsvorming

Ieder najaar wordt er door verschillende media aan prijsvorming gedaan. Prijsvorming in de zin van het uitreiken van prijzen voor de beste beleggingsadviseur of de beste vermogensbeheerder. Waar u als belegger belang bij heeft, is prijsvorming in de meest letterlijke zin van het woord; de prijs waarvoor u een belegging koopt of verkoopt.   Wij geven u graag een kijkje in de keuken van.........

Lees: Beleggen en slimme prijsvorming

projectfoto8445.jpg

Pensioen is je eigen tijd invullen

Pensioen is bij uitstek het onderwerp waar wij graag over adviseren. Vooral omdat pensioen voor iedereen anders is. Althans als je pensioen beschouwt als de manier waarop je jouw tijd graag zou willen invullen.  Daarom benaderen wij pensioen als holistisch vraagstuk. De figuur die we daarvoor hanteren is de tetraëder. Vier vlakken. Ieder vlak is een gelijkzijdige driehoek. Door ze goed....

Lees: Pensioen is je eigen tijd invullen

projectfoto8444.jpg

Aflossingsblij? Ga naar uw financieel planner!

Is uw hypotheek - of een gedeelte ervan - aflossingsvrij? Dan heeft u vast en zeker een financieel plan. Want niets aflossen op een lening is financieel alleen verantwoord als dat volgens de cijfers onder alle omstandigheden prima kan.   Wij begrijpen best dat als u zelf uw hypotheek geregeld heeft of dat via een hypotheekadviseur gedaan heeft, dat u geen financieel plan heeft. U heeft........

Lees: Aflossingsblij? Ga naar uw financieel planner!