Het laatste nieuws...

Het aanbieden van nuttige artikelen zien wij als een wezenlijk onderdeel van onze dienstverlening. Goede informatie maakt onderwerpen voor u toegankelijker, waardoor u beter in staat zult zijn om de vragen en kwesties die voor u spelen nauwgezet te benoemen. Periodiek geven wij een nieuwsbrief uit, waarvoor u zich via deze website kunt aanmelden. Op die wijze blijft u op de hoogte van voor u relevante onderwerpen.

Overzicht laatste nieuwsartikelen projectfoto8456.jpg

Duur partneralimentatie herziening 2020

Per 1 januari 2020 treden de nieuwe regels in werking voor de maximale duur van de partneralimentatie. De huidige regel dat de duur van de partneralimentatie maximaal twaalf jaar bedraagt, is per 1 januari 2020 verleden tijd. De nieuwe hoofdregel wordt dan dat de duur maximaal vijf jaar bedraagt. Aan de wijze waarop de hoogte van de partneralimentatie berekend wordt, verandert niets. Lopende.........

Lees: Duur partneralimentatie herziening 2020

projectfoto8455.jpg

Betekent uitfaseren pensioen infaseren van draagkracht?

Pensioen in eigen beheer opbouwen is bij wet verboden per 1 juli 2017. Met het verdwijnen van de jaarlijkse pensioenpremie nemen de lasten voor de onderneming af. Heeft dit voor bestaande alimentatieverplichtingen tot gevolg dat er meer alimentatie betaald zou kunnen worden? In dit korte artikel wijzen wij op de belangrijkste aandachtspunten.    Meer draagkracht Als er bij het...........

Lees: Betekent uitfaseren pensioen infaseren van draagkracht?

projectfoto8454.jpg

Geen ruzie toch mediator nodig

Met enige regelmaat horen wij het misverstand dat iemand meent geen mediator nodig te hebben bij een echtscheiding “want we hebben geen ruzie of zo..”. Blijkbaar is het beeld dat je alleen een mediator nodig hebt als je ruzie hebt. Dat misverstand nemen wij graag weg.   Vijf redenen waarom je een mediator nodig hebt bij een echtscheiding als je op goede voet bent met...............

Lees: Geen ruzie toch mediator nodig