Het laatste nieuws...

Het aanbieden van nuttige artikelen zien wij als een wezenlijk onderdeel van onze dienstverlening. Goede informatie maakt onderwerpen voor u toegankelijker, waardoor u beter in staat zult zijn om de vragen en kwesties die voor u spelen nauwgezet te benoemen. Periodiek geven wij een nieuwsbrief uit, waarvoor u zich via deze website kunt aanmelden. Op die wijze blijft u op de hoogte van voor u relevante onderwerpen.

Overzicht laatste nieuwsartikelen projectfoto8459.jpg

Lening stamrecht BV wordt afkoop

Van het verstrekken van een lening is sprake als er tenminste sprake is van een rente en een aflossingsschema. Is dat niet overeengekomen, dan kunt u de Belastingdienst op uw pad treffen. Het gerechtshof Amsterdam volgde de Belastingdienst met alle fiscale gevolgen van dien voor de directeur grootaandeelhouder (DGA). Hoe kan het toch dat een DGA meent dat de regels voor hem niet op hoeven te.........

Lees: Lening stamrecht BV wordt afkoop

projectfoto8458.jpg

Bent u al pensioenakkoord - deel 2.

Acht jaar na het pensioenakkoord van 2011 is er een nieuw pensioenakkoord op hoofdlijnen. Het nieuwe pensioenstelsel moet persoonlijk en transparant worden. Deelnemers krijgen meer inzicht in wat zij betalen en wat ze kunnen verwachten als ze met pensioen gaan. Tegelijkertijd wordt er geen zekerheid meer gegeven over de hoogte van het pensioen. De pensioenpremie zal meer leeftijdsgebonden zijn.......

Lees: Bent u al pensioenakkoord - deel 2.

projectfoto8456.jpg

Duur partneralimentatie herziening 2020

Per 1 januari 2020 treden de nieuwe regels in werking voor de maximale duur van de partneralimentatie. De huidige regel dat de duur van de partneralimentatie maximaal twaalf jaar bedraagt, is per 1 januari 2020 verleden tijd. De nieuwe hoofdregel wordt dan dat de duur maximaal vijf jaar bedraagt. Aan de wijze waarop de hoogte van de partneralimentatie berekend wordt, verandert niets. Lopende.........

Lees: Duur partneralimentatie herziening 2020