Het laatste nieuws...

Het aanbieden van nuttige artikelen zien wij als een wezenlijk onderdeel van onze dienstverlening. Goede informatie maakt onderwerpen voor u toegankelijker, waardoor u beter in staat zult zijn om de vragen en kwesties die voor u spelen nauwgezet te benoemen. Periodiek geven wij een nieuwsbrief uit, waarvoor u zich via deze website kunt aanmelden. Op die wijze blijft u op de hoogte van voor u relevante onderwerpen.

Overzicht laatste nieuwsartikelen projectfoto8451.jpg

Rendement versus emotie

De ervaren belegger weet dat rendement een beloning is voor het nemen van risico. De ervaren adviseur hoort te weten welk risico bij zijn klant past. Zonder die wetenschap zijn klant en adviseur overgeleverd aan de grillen van de emotie. Van zowel de klant als van de adviseur.   Een voorbeeld om dit te duiden. In een publicatie wordt een beleggingsfonds aangeprezen. Het krijgt de hoogste......

Lees: Rendement versus emotie

projectfoto8450.jpg

Wanneer word ik miljonair?

Een miljoen vermogen. Voor degene onder u die deze grens willen slechten, is het zaak te begrijpen hoe een financieel planner voor u werkt. Een miljoen vermogen is het resultaat van een overschot tussen inkomen en uitgaven en het daarop behaalde reële rendement. Wat is dat? Reëel rendement!   Reëel rendement Reëel rendement is de behaalde opbrengst over uw vermogen.......

Lees: Wanneer word ik miljonair?

projectfoto8449.jpg

Geheimhouding scheidingsmediation is verstrekkend

Iedere goede MfN-mediator wijst de deelnemers voorafgaand aan het sluiten van de MfN-mediationovereenkomst op de regels die gelden, waaronder de geheimhoudingsverklaring. De werking van deze geheimhouding is verstrekkend. Ook nadat de mediation is beëindigd en ongeacht het resultaat ervan. Schending van de geheimhouding kwalificeert onder omstandigheden als onrechtmatig handelen en kan leiden...

Lees: Geheimhouding scheidingsmediation is verstrekkend