Risicoprofiel en vermogensplanning

Rendement en risico zijn met elkaar verbonden, in die zin dat het niet mogelijk is om een hoger beleggingsrendement te bereiken zonder meer beleggingsrisico te nemen.

Daarom worden de beleggingen van onze klanten bepaald door hun "risicobereidheid"; door hoeveel beleggingsrisico zij willen (subjectief) en kunnen (objectief) tolereren.

 

Te weinig beleggingsrisico nemen is op zichzelf echter ook riskant. Het gevaar is dan dat uw vermogen niet genoeg groeit om uw doelen te kunnen realiseren. Er is dus een verstandige afweging nodig om een evenwicht te vinden tussen enerzijds het nemen van genoeg risico om uw doelen te bereiken en anderzijds het vermijden van roekeloosheid. Wij vinden dat uw beleggingsportefeuille zo samengesteld dient te zijn dat de kans op het behalen van uw lange termijn doelstelling(en) tenminste 75% dient te zijn en dat u zich bewust bent van de schommelingen van uw belegd vermogen op 1-jaarsbasis. U kiest bewust voor kansen in plaats van garanties.

 

Risicoprofiel bepalen

Beleggen is een serieuze kwestie. Spijtig genoeg moeten wij constateren dat meerdere aanbieders u willen doen geloven dat het invullen van een simpele vragenlijst voldoende is om uw risicoprofiel te bepalen. In ons artikel “Beleggen een serieuze kwestie” nemen we dit deel van de adviseurs op de hak. Met humor overigens hoewel we onderliggend menen dat hoe zij het bepalen van uw risicoprofiel doen voorkomen beneden het niveau ligt van wat u van een goede beleggingsadviseur mag verwachten. Daarmee zet je beleggers in spe op het verkeerde been. Dat hoort niet.

 

Dit zijn de aandachtspunten die u mogelijk wilt overwegen bij uw beslissing over uw risicobereidheid:

 

I. Tijdhorizon en liquiditeitsbehoeften

Hoe snel zult u mogelijk geld uit uw beleggingen nodig hebben? Hoe langer een belegger een risicovol beleggingsobject aanhoudt, hoe lager de kans op het verkrijgen van ondermaatse cumulatieve rendementen.

 

II. Houding tegenover risico

In welke mate bent u afkerig van of aangetrokken tot risico, wanneer risico wordt gedefinieerd als "de mogelijkheid verlies te lijden"?

 

III. Nettowaarde

In het algemeen geldt dat, hoe meer vermogen een belegger in reserve heeft, hoe hoger hun vermogen om risico te tolereren. In welke mate bent u goed op de hoogte van de samenstelling en hoogte van uw vermogen in relatie tot de risico’s die u loopt? Denk hierbij aan langer leven dan gemiddeld, vroegtijdig overlijden, verlies van arbeidsinkomen als gevolg van ontslag of arbeidsongeschiktheid of aan de financiële gevolgen van een (echt)scheiding.

 

IV. Inkomen en spaarquote

Hoeveel kunt u sparen? Net zoals meer vermogen leidt tot een grotere risicobereidheid, doet het regelmatig meer opzij zetten van geld dat ook.

 

V. Beleggingskennis

Hoe gedegen is uw kennis over de belegging die u doet en over hoe deze zich zal gedragen in de tijd?

 

Beheersen van beleggingsrisico

Uw emotie kan een onbeheersbaar beleggingsrisico zijn. Als dat zo is, dan is er in de aanloop naar uw besluit tot beleggen het nodige mis gegaan. De oplossing is om te beleggen zonder emotie. Dit kan worden bereikt door een portefeuille van internationaal gespreide indexfondsen te gebruiken, getemperd door een obligatiecomponent om de beweeglijkheid te verlagen. Hierdoor kan een belegger aan zijn beleggingen vasthouden op een risiconiveau waar hij zich goed bij voelt en kan hij de aandrang om te veranderen minimaliseren.

 

Beleggen vereist ook discipline. Als collega's of vrienden een fortuin lijken te verdienen met de nieuwste, opwindende aandelen, kan het zo maar zijn dat je niet alleen het gevoel hebt dat je behaalde rendement hoger had kunnen zijn (hebzucht), maar ook dat je er niet bij hoort (acceptatie). Beleggers die zich op deze manier uitgedaagd voelen moeten troost kunnen putten uit de praktijk dat een internationaal gespreide portefeuille van "saaie" indexfondsen op langere termijn de "opwindende" aandelen zal overtreffen.

 

Het beleggingsrisico blijft beheersbaar als uw strategische asset allocatie (SAA) in tact blijft. Dit bereikt u door periodiek te herbalanceren en bovenal door er zorg voor te dragen dat al uw financiële informatie bij ons als financieel planner samenkomt. Alleen dan kunnen wij uw SAA goed volgen en er verantwoordelijkheid voor nemen dat deze blijft binnen de bandbreedten zoals met u afgesproken. Juist omdat u kiest voor kansen in plaats van garanties moeten beleggingsrisico’s beheersbaar blijven.

Deel dit artikel met anderen

Deel dit artikel op Twitter    Deel dit artikel op Twitter    Deel dit artikel op Twitter